Izpiti za voditelja čolna

Izpiti za voditelja čolna

Kandidat, ki želi opravljati izpit za čoln, mora biti star najmanj 16 let – prijavo za pristop k izpitu za voditelja čolna s prilogami vloži na Upravi. Izpitni program določa teoretični in praktični del izpita, ki traja največ trideset minut. Teoretični del izpita za čoln se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov izpitnega programa. Praktični del izpita za čoln pa obsega pravila o izogibanju trčenja na morju, preverjanje znanja iz izogibanja trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih, določanje položaja čolna, navtične karte, njihovo branje in uporabo, določanje kurza plovbe, merjenje oddaljenosti ter vrste vrvi in njihovo uporabo z vozli.

Oseba, ki opravi izpit za čoln in upravlja čoln na morju (razen čolna z motorjem do 7.35 kW in do 7 m dolžine ali vodni skuter, za katere mora imeti najmanj preizkus znanja za upravljanje s čolnom) mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. Oseba, ki upravlja čoln dolžine do 12 metrov, mora biti stara najmanj 16 let, medtem ko mora biti oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov, stara najmanj 18 let.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.