Cenik

Tečaj za voditelja čolna na morju brez izpita 100,00 €

Tečaj za voditelja čolna na morju + izpit (PAKET L) 149,90 €
Tečaj za voditelja čolna na morju + izpit (PAKET XL) 179,90 €
Tečaj za voditelja čolna na morju + celinskih vodah + izpit 209,90 €
Tečaj za preizkus znanja + izpit 129,90 €

Tečaj za VHF GMDSS radijsko postajo brez izpita 100,00 €
Tečaj za VHF GMDSS radijsko postajo + izpit 149,90 €

Cena tečaja za voditelja čolna na morju zajema:

•    tečaj v ustrezno opremljeni učilnici
•    literatura (priročnik voditelj čolna na morju)
•    prijavnica za izpit z navodili
•    navtično karto in vrvico
•    uporabo pripomočkov na tečaju

Prijava na tečaj

Cena tečaja za voditelja čolna na morju + celinskih vodah zajema:

•    tečaj v ustrezno opremljeni učilnici
•    literatura (priročnik voditelj čolna na morju in celinskih vodah)
•    prijavnica za izpit z navodili
•    navtično karto in vrvico
•    uporabo pripomočkov na tečaju

Prijava na tečaj

Cena tečaja za voditelja čolna na morju +  izpit (PAKET XL) zajema:

•    tečaj v ustrezno opremljeni učilnici
•    literatura (voditelj čolna na morju in celinskih vodah, vprašanja z odgovori, 15 minut za popolno plovbo)
•    prijava in udeležba na izpit (izpitna pristojbina, upravna taksa in izdaja dokumenta)
•    dve navtični karti in vrvico
•    uporabo pripomočkov na tečaju

Cena tečaja za voditelja čolna na morju +  izpit (PAKET L) zajema:

•    tečaj v ustrezno opremljeni učilnici
•    literatura (voditelj čolna na morju, vprašanja z odgovori)
•    prijava in udeležba na izpit (izpitna pristojbina, upravna taksa in izdaja dokumenta)
•    dve navtični karti in vrvico
•    uporabo pripomočkov na tečaju

Prijava na tečaj

Cena tečaja za voditelja čolna na morju + celinskih vodah +  izpit zajema:

•    tečaj v ustrezno opremljeni učilnici
•    literatura (voditelj čolna na morju in celinskih vodah, vprašanja z odgovori, 15 minut za popolno plovbo)
•    prijava in udeležba na izpit (izpitna pristojbina, upravna taksa in izdaja dokumenta)
•    navtično karto in vrvico
•    uporabo pripomočkov na tečaju

Prijava na tečaj

Cena tečaja za preizkus znanja + izpit zajema:

•    tečaj v ustrezno opremljeni učilnici
•    literatura (voditelj čolna na morju in celinskih vodah)
•    prijava in udeležba na izpit (izpitna pristojbina, upravna taksa in izdaja dokumenta)

Prijava na tečaj

Cena tečaja za VHF GMDSS radijsko postajo + izpit zajema:

•   tečaj na simulatorju VHF GMDSS radijske postaje
•   literatura (priročnik za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS, VHF klicne kartice)
•   prijava in udeležba na izpit (izpitna pristojbina, upravna taksa in izdaja dokumenta)
•   dostop do VHF GMDSS simulatorja

Cena tečaja za VHF GMDSS radijsko postajo brez izpita zajema:

•   tečaj na simulatorju VHF GMDSS radijske postaje
•   literatura (priročnik za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS)
•   dostop do VHF GMDSS simulatorja

Prijava na tečaj
Cenik je veljaven od 01.07.2021.