Izpit za VHF GMDSS

Izpit za VHF GMDSS

Pomembno je, da se na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, nahaja oseba, ki ima izpit za čoln in tudi potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo. Kandidat, ki želi opravljati izpit za VHF GMDSS, ki se opravlja na Upravi RS za pomorstvo, mora biti star najmanj 16 let. Izpitni program tudi tukaj obsega teoretični in praktični del: prvi del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh vsebin izpitnega programa, medtem ko praktični del izpita obsega delo na VHF GMDSS postaji ali na simulatorju. Izpit vključuje tudi preverjanje znanja iz oddajanja in sprejemanja signala za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja ali ladja v stiski, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske in oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi postajami oziroma drugimi plovili.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.