Hrvaška vlada je sprejela spremembe Zakona o pomorstvu in uvedla enotno letno nadomestilo

Hrvaška vlada je sprejela spremembe Zakona o pomorstvu in uvedla enotno letno nadomestilo

Nadomestilo za plovbo po Hrvaških vodah zajema nadomestilo za varnost plovbe in zaščito pred onesnaženjem morja. Nadomestilo so dolžni plačati vsi lastniki plovil, ki so vpisana v registre plovil v Republiki Hrvaški in vsi lastniki pomorskih objektov, ki so vpisani v registre Republike Hrvaške ter lastniki plovil, ki so namenjena za šport in rekreacijo in plujejo ali pa so na privezu v notranjih morskih vodah in teritorialnem morju Republike Hrvaške. Nov način izračuna nadomestila prične veljati s 1.1.2014. Vsi lastniki, ki so nadomestilo plačali še po stari zakonodaji, ki je veljala do 13.12.2013, niso dolžni plačati nadomestila vse do izteka veljavnosti plovnega dovoljenja. Z novim letom pa pričnejo veljati tudi nove uredbe na področju plovbe po vodah Republike Hrvaške. Hrvaška vlada zagotavlja, da se bodo z novimi uredbami zmanjšala nadomestila, ki jih bodo morali plačati lastniki plovil na Hrvaškem. Po novem so izenačene barke (plovila do 12 m dolžine) in jahte (plovila nad 12 m dolžine) enakih tehničnih lastnosti, izenačena so domača in tuja plovila (za državljane EU).

Po novi uredbi tudi ni več potrebno plačevati koncesijske dajatve za plovila s katerimi se opravlja gospodarska dejavnost (najem plovil, prevoz potnikov,…za omenjeno je potrebno imeti izpit za čoln oz. v kolikor prevažate potnike po HR zakonodaji najmanj voditelj brodice C). Letno nadomestilo pa nadomešča vpis v registre, nadomestilo za varnost plovbe in nadomestilo za uporabo pomorskega dobra. Z novimi predpisi bo Hrvaška zmanjšala tudi svoje stroške pobiranja nadomestil in kontrole. Do sedaj so za vsako nadomestilo pošiljali svoj račun, sedaj pa bodo vsi stroški zajeti v enem poračunu. Višino nadomestila se bo določilo na podlagi skupne dolžine plovila in skupne moči pogonskih agregatov. Plovila, ki niso na stalnem privezu na Hrvaškem bodo po prihodu v Hrvaške vode plačevala nadomestilo v skladu z uredbo, ki ureja prihod plovil v hrvaške notranje ali teritorialne vode. Navtiki bodo tako letos na Hrvaškem prihranili kar 20 milijonov HRK oz. 2,8 miljona EUR, prihranili bodo pa tudi precej časa in živcev za urejanje kompleksne administracije.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.