Priprava in opremljanje plovila pred izplutjem

Priprava in opremljanje plovila pred izplutjem

Ljudje, ki najemajo plovila, žal pogosto ne opravijo temeljiti ‘check-in’. V želji po čim hitrejšem izplutju iz marine se ne prepričajo o tem ali ima plovilo na krovu vso potrebno opremo in ali naprave na njem dejansko delujejo. Tako bi se lahko izognili polomom na morju, ki nas lahko čakajo že za »prvim pomolom«. Ljudje namreč največkrat pozabijo preveriti delovanje radijske postaje VHF GMDSS in pregledati kalužo, delovanje pomožnega motorja in jader. Tudi pregled delovanja sidrnega vitla in sidrne opreme nam lahko zdrsi iz spomina. Med nujno potrebnimi opravili je potrebno izvesti preglede reševalno varnostne opreme, navigacijskih instrumentov, porabnikov elektrike, delovanja motorja ter preveriti ustreznost vseh dokumentov.

Med obvezno opremo, ki jo določajo mednarodne konvencije in lokalni pravilniki, ki so poznani vsem, ki imajo izpit za čoln, uvrščamo t.i. “varnostno opremo”, kot so rešilni jopiči, bakle in signalne rakete in komplet prve pomoči. Na vsaki plovbi je potrebno zagotoviti še dokumente za plovbo (potrdilo o obveznem zavarovanju in vpisni list za plovilo) in dokumente za najemnike plovila (pogodba o najemu, pooblastilo za upravljanje) ter zagotoviti dodatno opremo (rezervne dele) in zadostne zaloge vode, hrane in goriva. Za bolj podrobne sezname opreme in napotkov o opremljanju plovila, pa lahko prebrskate strokovno navtično literaturo.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.