Cenik

Tečaj za voditelja čolna na morju …………………………………………………………………………………………………………. 123,00 €

Tečaj za voditelja čolna na morju + celinskih vodah ……………………………………………………………………………………. 143,00 €

Tečaj za voditelja čolna na morju + izpit …………………………………………………………………………………………………. 149,00 €

Tečaj za voditelja čolna na morju + celinskih vodah + izpit ……………………………………………………………………………. 169,00 €

Tečaj za preizkus znanja + izpit …………………………………………………………………………………………………………… 119,00 €

Tečaj za VHF GMDSS radijsko postajo + izpit ………………………………………………………………………………………….. 149,00 €

 

Cena tečaja za voditelja čolna na morju zajema:
•    tečaj v ustrezno opremljeni učilnici
•    literatura (priročnik voditelj čolna na morju)
•    prijavnica za izpit z navodili
•    navtično karto in vrvico
•    uporabo pripomočkov na tečaju

 

Cena tečaja za voditelja čolna na morju + celinskih vodah zajema:
•    tečaj v ustrezno opremljeni učilnici
•    literatura (priročnik voditelj čolna na morju in celinskih vodah)
•    prijavnica za izpit z navodili
•    navtično karto in vrvico
•    uporabo pripomočkov na tečaju

 

Cena tečaja za voditelja čolna na morju +  izpit zajema:
•    tečaj v ustrezno opremljeni učilnici
•    literatura (voditelj čolna na morju in celinskih vodah, vprašanja z odgovori, 15 minut za popolno plovbo)
•    prijava in udeležba na izpit (izpitna pristojbina, upravna taksa in izdaja dokumenta)
•    navtično karto in vrvico
•    uporabo pripomočkov na tečaju

 

Cena tečaja za voditelja čolna na morju + celinskih vodah +  izpit zajema:
•    tečaj v ustrezno opremljeni učilnici
•    literatura (voditelj čolna na morju in celinskih vodah, vprašanja z odgovori, 15 minut za popolno plovbo)
•    prijava in udeležba na izpit (izpitna pristojbina, upravna taksa in izdaja dokumenta)
•    navtično karto in vrvico
•    uporabo pripomočkov na tečaju

 

Cena tečaja za preizkus znanja + izpit zajema:
•    tečaj v ustrezno opremljeni učilnici
•    literatura (voditelj čolna na morju in celinskih vodah)
•    prijava in udeležba na izpit (izpitna pristojbina, upravna taksa in izdaja dokumenta)

 

Cena tečaja za VHF GMDSS radijsko postajo + izpit zajema:
•   tečaj na simulatorju VHF GMDSS radijske postaje
•   literatura (priročnik za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS, VHF klicne kartice)
•   prijava in udeležba na izpit (izpitna pristojbina, upravna taksa in izdaja dokumenta)
•   dostop do VHF GMDSS simulatorja

 

Cenik je veljaven od 01.01.2013.

KOLEDAR TEČAJEV